Om gården
Gården har varit i släktens
ägo sedan 1882.

De välbevarade vagnarna
påminner om tidigare om-
fattande hästavel.

Bla vagnmuseet byggdes på
1800.talet för de pengar
man fick då järnvägen drogs
genom gården.

Gåvetorp - 25 m från Dansjön - byggdes på 1700-talet. På
gården finns 400 ha skog, 40 ha åker och 60 ha betesmark.

Markerna hålls öppna av betande djur. Gården, med flera bostadshus och ekonomibyggnader, är kulturminnesförklarad.

På gårdens storhetstid fanns orangeri, prunkande rabatter
och en engelsk park. Återstår gör träden, bla 300 år gamla almar
och stensättningen mot sjön.

En vagn från museet.
Gåvetorps gård Magasin Vagnsmuseet. Vindruvor i orangeriet
Gåvetorps gård 1, SE-342 92 Alvesta, tel +46 (0) 708 448 212, e-post marie@gavetorpsgard.se